מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר חזות גינון ואחזקה! בעמוד זה מפורטים מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר. עצם השימוש באתר והגלישה בו מהווים הסכמה לתנאים כפי שהם מפורטים באתר זה. שימו לב כי הסעיפים בעמוד זה עשויים להשתנות בלי התרעה מוקדמת. במידה וכך יקרה, התנאים המעודכנים יחולו אף הם על הגולשים בעת השימוש באתר. 

מהות האתר והשימוש בו

המידע אשר מפורט באתר הינו בעל אופי שיווקי ו/או מקצועי. לפני שימוש במידע אשר עשוי להיות מפורט באתר, יש להתייעץ עם בעל מקצוע מנוסה (לדוגמה גנן או אדריכל נוף) ולפעול בהתאם לעצתו. בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראים על כל נזק או השפעות מזיקות להתרחש בעקבות השימוש במידע. בין אלו ניתן לציין (אך לא מוגבל) לנזק לגינות או צמחים, נזק פיננסי, נזק לבריאות, נזק למבנים, ועוד. 

זכויות יוצרים

כל התוכן והמידע אשר באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים אשר נזקפות לזכות בעלי האתר. בין סוגי התוכן אשר מוגנים בזכויות יוצרים ניתן לציין טקסט, עיצוב, תמונות, סרטוני וידאו, קטעי שמע, מראה האתר, קוד, ועוד.  יש לצרוך את התוכן כפי שהוא ניתן מבלי לשנות או לערוך. אין להעתיק, לשכפל, להוריד, לערוך, למכור מחדש, להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן אשר מופיע באתר זה. הפרת סעיף זה תהווה עילה לתביעת זכויות יוצרים כנגד מבצע העברה. 

איסוף מידע ועוגיות

אתר זה עשוי לעשות שימוש בעוגיות, פיקסלים, טאגים, קודים, וכלי ניטור אחרים אשר עשויים לאסוף מידע אנונימי מגולשים. יודגש כי כלי איסוף מידע אלו נוצרו על ידי צדדי ג' שונים, ולבעלי האתר ומפעיליו אין נגיעה ברמת האבטחה ואופן השימוש שנעשה על ידי ישומים אלו. מלבד כלי איסוף צד ג' אלו, האתר עשוי לכלול דרכי יצירת קשר ישירות עם בעלי האתר או מפעיליו (מספר טלפון, טופס יצירת קשר, תקשורת בווטסאפ, ועוד). בעלי האתר ומפעיליו ישמרו על פרטי מתקשרים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וישמרו על הזכות ליצור קשר עם הפונים בהתאם לחוקים אלו באמצעי תקשורת חוקיים שונים. 

חסימת משתמשים והרחקה (דיגיטלית ופיזית)

במידה ובעלי האתר או מפעיליו יתרשמו כי משתמשים מסויימים אינם פועלים בתום לב, ומנסים לפגוע באתר, בבעליו או מפעיליו או בעסק אותו האתר מייצג, בעלי האתר או מפעיליו שומרים את הזכות להרחיק משתמשים מזיקים אלו באמצעים דיגיטלים, ובמידת הצורך אף באופן פיזי על ידי פניה לרשויות החוק והוצאת צווי הרחקה או אמצעים נוספים. 

תחום שיפוט

סכסוכים בין בעלי האתר ומפעיליו לבין גולשים מזיקים או כאלו עימם התגלעו סכסוכים יפתרו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ובתי המשפט שלה.