גלריית פרויקטים

הקמת גינה

הקמת ופיתוח גינה בבניין ברחובות לפני אכלוס לפי דרישות הקבלן

הפרויקט בוצע בבניין מגורים בן 10 קומות ברחובות, בהתאם לתכנית שנמסרה על ידי הקבלן. 

הגינה הנדרשת היתה בגודל של כחצי דונם. העבודה כללה פיתוח, התקנת מערכות השקיה, מדשאות, צמחי נוי, שתילת עצים, ועוד. הפרויקט בוצע בהתאם לתכנית אשר נמסרה על ידי הקבלן. 

בסיום בוצעה מסירה לעיריית רחובות. הפרויקט בוצע לשביעות רצון הקבלן. 

דילוג לתוכן